| خدمات وایرلس سپنتا

  • اینترنت وایرلس

ثبت درخواست

جهت استفاده از سرویس پهنای باند اختصاصی سپنتا، فرم مشخصات مورد نیاز جهت امکان سنجی غیر حضوری به منظور دریافت پهنای باند اختصاصی (ویژه تمامی شرکت ها، سازمان ها و ارگان ها) زیر را تکمیل و ارسال نمایید.موارد مشخص شده با رنگ قرمز نیاز به بررسی مجدد دارند.

نام و نام خانوادگی


نمونه : myname@samplesite.com.بله یا خیر در صورت استفاده از سرویس وایرلس در حال حاضر.

شخصی یا استیجاری جهت نصب دکل.